فرهنگ سعادت

دبیرستان فرهنگ سعادت واقع در سعادت آباد خیابان یازدهم در سال 1375 به مدیریت جناب آقای اسدی تاسیس گردید و پس از گذشته چند سال  دبستان فرهنگ سعادت واقع درسعادت آباد خیابان پنجم تاسیس کردید و با تلاش و کوشش مدیریت مجموعه و کسب امتیاز های از طرف آموزش و پرورش منطقه ایشان تو انستند مجوز تاسیس شعبه دوم دبستان را دریافت نمایند ایشان در مجموعه  فرهنگ سعادت از کادری مجرب وکار آزموده استفاده کرده اند و همین امر باعث ا ستقبال اولیای محترم گردیده است.از جمله اهداف این مجموعه دسترسی آسان ا ولیا به وضعیت روزانه دانش آموز اعم از آموزش و پرورش  و   چگونگی عملکرد دبیرستان ازطریق سایت این مجموعه امکان  پذیر می باشد

/ 0 نظر / 146 بازدید